Kouzlo vějířů

Výstava
Výstava představí návštěvníkům osmdesát exponátů ze sbírek Západočeského muzea v Plzni od období baroka až po padesátá léta 20. století. Připomene historický vývoj tohoto uměleckého artefaktu z různých materiálů a zajímavých konstrukcí, s rozličnými zdobnými technikami i náměty na listech. Návštěvníci si mohou prohlédnout vějíře francouzské, italské, anglické i holandské provenience.
Termíny