Doteky věčné krásy

Výstava
Výstava archeologických reprodukcí pro nevidomé i vidomé.
Termíny