Bohdan Hostiňák

Výstava
Bohdan Hostiňák
Narozen 18. 9. 1968 ve Svidníku. Žije a tvoří v Bratislavě.
V letech 1983–1989 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Košicích. V letech 1991 – 1997 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v Otevřeném ateliéru Rudolfa Sikory. Jeho tvorba byla zahrnuta do důležitých domácích (20. století – Dějiny slovenského výtvarného umění,  SNG, Bratislava, 2000) a zahraničních výstavních projektů (Check Slovakia!, Junge Kunst aus der Slowakei, Berlín, 2004; The New Ten, Künstlerhaus Wien, 2004, PitoreSKa – Wannieck Gallery, Brno, 2007).

Bohdan Hostiňák patří ke generaci autorů, kteří vstupovali na domácí scénu v 90. letech 20. století.
Bohdan Hostiňák je v současném slovenském výtvarném umění ojedinělá osobnost – je konzistentní ve víře v životnost závěsného obrazu. Základem jeho tvorby jsou cykly na určité téma, které rozvíjí tak dlouho, dokud nevyčerpá jeho formální, koloristické a významové možnosti. Bohdan Hostiňák je „dědicem“ neoklasické malby, který jen zdánlivě vychází z iluzivní a realistické malby. Ve skutečnosti vytváří vlastní symbolický a kódovaný obrazový jazyk. Tvorba B. Hostiňáka se vyznačuje vynikající malířskou technikou, která mu umožňuje ve svých obrazech bravurně zvládnout i ten nejmenší detail. Jeho malba je programovým únikem od industriální civilizace do zlatého věku harmonie člověka s přírodou.

Termíny