Pěší pouť za umělce 2013

Volný čas
Pěší pouť za umělce 2013 se uskuteční ve dnech 4. - 10. srpna 2013. Pouť bude zahájená v Rožnově pod Radhoštěm a půjde směrem na Velehrad pře Rajnochovice, Sv. Hostýn a Štípu. Čtvrtý den pouti, ve středu 7.8. 2013 se poutníci setkají na Sv. Hostýně, kdy v 16:00 hodin se uskuteční mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a v 17:00 hodin Hudba v poezii Bohuslava Reynka v Jurkovičové sále na Sv. Hostýně. Zazní zhudebněné verše B. Reynka v podání Petra Číhala. Více informací na www.hostyn.cz, www.rapsodickedivadlo.cz

Termíny