Pěší pouť za umělce 2013

Volný čas
Pěší pouť za umělce 2013 se uskuteční ve dnech 4. - 10. srpna 2013. Pouť bude zahájená v Rožnově pod Radhoštěm a půjde směrem na Velehrad pře Rajnochovice, Sv. Hostýn a Štípu. Třetí den pouti v úterý 6. srpna se poutníci setkají v 17:00 hodin u pramene Sv. Anny, kde se budou číst úryvky textu básnické skladby Václava Renče Popelka Nazaretská. V 18:00 hodin se uskuteční v kostele Narození Panny Marie a sv. Anny mše svatá. Více informací na www.rapsodickedivadlo.cz

Termíny