Přednáška / Jiří Grygar / A přece se točí…Případ Galileo Galilei

Volný čas
Astrofyzik a pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd RNDr. Jiří Grygar CSc. je významným českým popularizátorem vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za což získal celou řadu ocenění, včetně ocenění od UNESCO (Kalinga 1996). Je také čestným předsedou České astronomické společnosti. Byla po něm pojmenována planetka (3 336) Grygar, objevená 26. října 1971. Patří mezi nejznámější české vědce, i proto vzbudil nedávno svým odmítnutím vládní ceny takový rozruch. Tato cena se uděluje dále, ale kategorie, ve které zvítězil, byla zrušena. Jiří Grygar je autorem více než stovky odborných prací (předmětem jeho výzkumu jsou fotometrie a spektroskopie hvězd, meziplanetární hmota a astročásticová astrofyzika) i celé řady populárně naučných knih a vzdělávacích pořadů. Napsal též mnoho článků v novinách či na internetu a často vystupuje v rádiu a televizi.

Termíny