Pouť vdov a vdovců z olomoucké arcidiecéze

Volný čas
První společná pouť vdov a vdovců z olomoucké arcidiecéze se koná v sobotu 5. října 2013 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Sv. Hostýně. V 10:15 hodin se uskuteční mše svatá, kterou bude celebrovat Mons. Josef Nuzík, generální vikář. Ve 13:30 hodin se uskuteční křížová cesta a ve 14:30 hodin adorace a svátostné požehnání. Více na www.hostyn.cz

Termíny