Co může vyrůst v Arboretu?

Výstava
Sférické kino, divadlo, kavárna nebo minifarma. Takovou podobu Arboreta v Novém Dvoře si představují budoucí architekti z Ostravy. Dvanáct studentů z Katedry architektury Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě dva semestry hledalo genius loci jednoho z nejkrásnějších výstavních areálů Slezského zemského muzea. Zkoumali jeho možnosti i slabé stránky a hledali cestu, díky které by mohlo novodvorské arboretum zůstat i nadále navštěvovanou a žádanou oázou klidu a odpočinku. Vycházeli přitom ze současného konceptu rozvoje SZM, jehož některé nápady dál rozvíjeli a přidávali i vlastní představy. Výsledek této společné práce a nový nevšední pohled na Arboretum tak nyní přináší výstava s názvem Co může vyrůst v arboretu?. Pod záštitou Ing. arch. Tomáše Bindra, Ing. arch. Jana Zelinky a Ing. arch. Jana Kováře vznikly zajímavé studie, které se poprvé představí veřejnosti. Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout nejen tři základní urbanistické studie, ale také konkrétní práce každého ze studentů.
Termíny