Vesmírný vozataj

Výstava
Výstava autorských prací akademického malíře Miloše Šimurdy.
Termíny