Michal Hromek Consort

Hudba
Tradiční a barokní témata ze Skotska, Irska a Itálie, lidové balady, hudba alžbětinské Anglie & původní tvorba.
Termíny