Svatojakubská pouť

Volný čas
Fler jarmark, prohlídka výroby perličkových ozdob, nohejbalový turnaj, minifotbal o poutní koláč, poutní hasičská zábava (so 20.00), mše v kostele (ne 9.00), výstavy a další.
Termíny