Lekce filmu podle Allana Starského

Volný čas
Scénograf: Umělec nebo řemeslník? Allan Starski se řadí mezi nejvýznamnější světové scénografy současnosti. Za své práce obdržel mnoho významných ocenění jako Oscara či francouzského Césara. Ve své lekci filmu se pokusí zhodnotit uměleckou i řemeslnou stránku profese scénografa a objasnit, jak obě tyto úrovně spolu souvisejí a že je nutné udržet je v souladu. Poukáže taky na skutečnost, že správná scénografie je plnohodnotným výrazovým prostředkem filmu a nikoli pouhou kulisou vyprávěných příběhů.
Termíny