Cestu ve stínu antických mýtů prožijete na nové prohlídkové trase zámku v Kroměříži

Volný čas

O další prohlídkovou trasu se v letošní sezóně rozšířila nabídka Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Nová trasa VIA ARCADIA doplňuje současné nabízené prohlídky VIA UNESCO, VIA RESIDENTIA a VIA ARTIS.


Prohlídka VIA ARCADIA nabízí návštěvníkům stejně jako bájná země Arcadia něco mimořádného, mytického prostě ideálního. V sala terreně zámku se stanete svědky mystéria proměn, v Podzámecké zahradě projedete elektrickým vláčkem romantická zákoutí a v Rotundě Květné zahrady získáte nezvratitelný důkaz o pohybu naší planety, který Vám poskytne funkční Foucaltovo kyvadlo. Všechny součásti prohlídky jsou s průvodcem a komentářem a čeká Vás nejedno překvapení. VIA ARCADIA je prohlídka, která zaujme všechny generace, od nejmladších návštěvníků až po seniory.

Novou prohlídkovou trasou se nabídka Arcibiskupského zámku dále zatraktivňuje. Navíc mají návštěvníci zámku v Kroměříži od dubna letošního roku k dispozici nové návštěvnické prostory, kde si nejen zakoupí vstupenku či vyberou suvenýry, ale je zde k dispozici i úschovna zavazadel, možnost malého občerstvení a odpočinku. Informace o zámku a zahradách zde získá návštěvník pomocí multifunkčních kiosků, které kromě české a anglické verze poskytnou informace rovněž v němčině, francouzštině a ruštině. Další informace a doprovodné fotografie najde návštěvních na četných nástěnných panelech.

Přehled zvýhodněných sloučených tras Arcibiskupského zámku:

VIA ARCADIA (Sala terrena + Podzámecký vláček + Rotunda)

VIA UNESCO (Reprezentační sály zámku + Zámecká věž + Květná zahrada)

VIA RESIDENTIA (Reprezentační sály zámku + Zámecká obrazárna)

VIA ARTIS (Zámecká obrazárna + Biskupská mincovna + Orlovna + Vodárna + Památník Maxe Švabinského)

Další informace najdete na webu: www.zamek-kromeriz.cz

Přijďte si užít báječný den do Kroměříže s bájnou Arcadií, těšíme se na Vás.

Kontakty a informace:
  • Ing. Martin Krčma, kastelán Státního arcibiskupského zámku v Kroměříži, 573 502 015, 725 173 391, krcma@kromeriz.npu.cz
  • Mgr. Dagmar Šnajdarová, tiskový referát, PR  NPÚ Kroměříž, 573 301 435, 725 308 460, snajdarova@kromeriz.npu.cz
Termíny