Vladimír Mencl - Výstava obrazů

Výstava
Malíř, klavírní virtuos a pedagog AMU doc. Mgr. Vladimír Mencl. Narodil se v Českých Budějovicích, jeho obrazy jsou ovlivněny jihočeskou krajinou. Díla představil na více než 150 výstavách u nás i v zahraničí. Jeho obrazy jsou zastoupeny v galeriích i soukromých sbírkách ve většině evropských zemí, v Japonsku, Číně, New Yorku a dalších.
Termíny