Imprese o Herbertu von Karajanovi

Film, Dokument
Dokumentární portrét geniálního dirigenta, natočený u příle­žitosti jeho sedmdesátin. Film, jenž zachycuje Karajanův sou­kromý a zejména pracovní život, vznikal šest měsíců a poprvé byl uveden v den Mistrových narozenin 5. dubna 1978.
Termíny