Austeria

Film, Drama
Zájezdní hospoda na počátku 1. světové války se stává prů­sečíkem tragických osudů různých židovských obyvatel - smířlivého hostinského Taga, skupiny ortodoxních chasidů i bohatých měšťanů. Slavná adaptace románu Juliana Stryj­kowského dokonale evokuje již neexistující svět polských Židů a nabízí metaforické zachycení zániku rakousko-uher­ské monarchie i starých prověřených hodnot.
Termíny