Lusitánské fado

Film, Krátký film
Krátký animovaný film je jakýmsi autoportrétem Portugal­ska, jeho dějin, umění a kultury, kde má fado nezaměnitelné místo. Vypráví o zemi s bloudivým srdcem, dobrodružným duchem a se zarmoucenou duší. Autorem je legenda portu­galského animovaného filmu Abi Feijó, který ovlivnil několik generací tvůrců animovaného filmu a jehož studio Filmógra­fo se těší mezinárodnímu věhlasu.
Termíny