Děti ráje v kontextu naší doby

Volný čas
Dosud žádný film francouzského režiséra Marcela Carného neprošel tak důkladnou restaurací a digitalizací jako slavný opus Děti ráje. Jeho projekce bude doprovázena odborným výkladem rozčleněným na tři části (před prvním dílem, druhým dílem a po projekci), který se zaměří na recepci filmu z hlediska současného diváka a průběh digitalizace. Na závěr bude promítnuto několik unikátních dokumentů doplňujících dobový kontext, jako například rozhovory s tvůrci aj.
Termíny