Stará hudba na hradě Veveří

Volný čas, Pro děti

Širim širi (שִׁרים שִׁירי, Písně mi zpívej). Židovská renesanční a barokní hudba.


http://www.veveri.cz/

Širim širi (שִׁרים שִׁירי, Písně mi zpívej)
Židovská renesanční a barokní hudba: S. Rossi Ebreo, A. Cacerese, C. G. Lidarti

Ave Musica:
Simona Holubcová — zpěv, theorbovaná loutna, viola da gamba
Marie Matyášková — zpěv, viola da gamba
Patrik Matyášek — zpěv, viola da gamba
Věra Mikulášková — viola da gamba

 

Termíny