Umělecká beseda nejen v kontextu věrozvěstů

Volný čas, Pro děti

Koncert Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice v Rytířském sále hradního paláce k výročí věrozvěstů Cyrila a Metoděje a 150. výročí založení Umělecké besedy. Diriguje Tomáš Židek.Host: Hniličkovo smyčcové trio.


http://www.hrad-kunetickahora.cz/

Další informace na http://vus.upce.cz/

Termíny