Slavnostní odhalení originálu sochy Nejsvětější Trojice

Volný čas
Slavnostní odhalení originálu sochy Nejsvětější Trojice, spojené s besedou s restaurátorem a hudebním doprovodem Swingového tria Honzy Radka. Tato kulturní nemovitá památka z roku 1694 bude trvale umístěna v expozici Muzea města Dobrovice.
Termíny