Kanibalové

Film, Fantastický film
Pro netradiční zpracování archetypálního příběhu o krásce a zvířeti, do něhož zasahuje postava věčného milovníka Dona Juana, si Manoel de Oliveira zvolil netradiční formu: filmovou operu. Černohumorným snímkem z produkce Paula Branca, k němuž složil hudbu významný portugalský operní skladatel své doby Jo?o Paes, provází diváky zcizující postava brechtovského vypravěče.
Termíny