Pan Wołodyjowský

Film, Drama
Spektakulární velkofilm, natočený podle poslední části pro Poláky téměř kultovní historické trilogie Henryka Sienkie­wicze, se odehrává ve druhé polovině 17. století a pojednává o válce proti Turkům a Tatarům. Hlavním hrdinou je Michał Wołodyjowski, přezdívaný „nejlepší šavle Polska", rytíř, kte­rý je ochoten bránit svou vlast i za cenu nasazení vlastního života.
Termíny