Česká rapsodie

Film, Drama
Teskná báseň beze slov, melancholické obrazy lidí a krajiny, žalm za okupované Československo.
Termíny