Byli všichni oběťmi? Populární narativy v současných filmech o třetí říši

Volný čas
O době národního socialismu existuje tolik filmů, jako o žádném jiném úseku dějin. V popředí zájmu spíše stojí příběhy pronásledovaných a obětí, méně často se setkáváme s příběhy těch, kteří toto utrpení způsobili, případně kolaborantů a spolupachatelů. V novém tisíciletí lze vysledovat trend zobrazení německého lidu jako obětí - obětí bombardování, obětí odsunu, obětí Hitlera (Habbermanův mlýn, Pád třetí říše). Co k tomuto vývoji říci? Jaké jsou aktuální emblémy a klišé „vyrovnávání se s minulostí"? A kam se poděli ti pachatelé?
Termíny