Film "V řetězech" a konvence perverzity na americkém Jihu

Volný čas
Lidé už delší dobu vnímají americký Jih tak, jak je zobrazován ve filmech. Když měl snímek V řetězech v březnu 2007 v USA premiéru, vyvolal vlnu negativní kritiky, neboť ho recenzenti vnímali jako další exploatační příběh, který zneužívá sexuální a rasové napětí; přispěl k tomu i trailer a plakát, na němž klečí spoře oděná mladá bílá žena v řetězech před starším, fyzicky zdatným černochem. Režisér Craig Brewer je ale Jižan. Čerpal z vlastních zkušeností, inspiroval se prózou Flannery O'Connorové, Tennessee Williamse ad. a podle svých vlastních slov vytvořil jižanskou „báj". Přednáška se zaměří na některé konvence, které Brewer dekonstruoval, a vysvětlí, proč právě tento film je krokem směrem k pohledu na Jih postjižanskou optikou. Přednáška bude v angličtině, k dispozici bude český přepis či shrnutí.
Termíny