Fragmenty filmu za almužnu

Film, Komedie
Celovečerní debut velikána portugalské kinematogra­fie, rebelského solitéra Jo?a Césara Monteira, sleduje nechronologicky uspořádané intimní obrazy ze života jedné lisabonské rodiny. Absence uceleného příběhu je důsledkem nedostatku financí, které měl k dispozi­ci tvůrce na natočení filmu. Kvůli experimentální, až avantgardní povaze snímek nabízí škálu interpretací a výkladů.
Termíny