The Return of The Men & Women od Maize - Sacred Journey

Volný čas
Oneness centrum zve na víkendové setkání s vyslanci prastaré a živé duchovní síly Mayů. Tata Pedro Cruz a Nan Shumantla Fenix přijíždějí poprvé do ČR v rámci své cesty po posvátných a silových místech, příznačně nazvané: “The Return of The Men & Women of Maize - Sacred Journey 2013“ Záměrem setkání je pomocí tradičních šamanských ohňů na silových místech propojovat duchovní síť napříč kontinenty. U nás na Rusavě se setkání uskuteční o víkendu 26.- 28. 7. 2013. Informace o pobytu a přihlášení najdete na stránkách www.guatemaya.cz , www.onenesscentrum.cz

Termíny