POZOROVÁNÍ METEORICKÉHO ROJE PERSEID

Volný čas
S přednáškou Ing. Rostislava Rajchla: „ASTRONOMIE PŘED A PO PŘÍCHODU CYRILA A METODĚJE NA MORAVU“ - Jaká byla úloha astronomie na úsvitu křesťanství? Vliv křesťanství na kalendář. Středověká astrální symbolika v církevní architektuře. Pojetí vztahů mezi Bohem, vesmírem a člověkem.

Termíny