Martin Kubica: Prostorné 2

Výstava
,,Co označuje slovo prostor, říká jeho dávný význam. Prostor (Raum, Rum) znamená prostranství vyklizené pro sídlo nebo tábor. Prostor je něčím vyklizeným a uvolněným, a to uvnitř hranic, řecky peras. Hranice není tím, kde něco končí, nýbrž tím, odkud má toto něco počátek svého bytí – jak pochopili Řekové. Proto i pojem je horismos, tj. výměr, hranice. Prostor je bytostně vyklizené, ohraničené prostranství. Toto vyklizené prostranství je vždy umožněno a drží pohromadě, tzn. je shromážděno prostřednictví nějakého místa, tj. prostřednictvím nějaké věci takového druhu, jako je třeba most. Bytí jednotlivých prostorů tedy vychází z míst, a nikoli z prostoru jako takového.´´
Termíny