Hoteliér

Film, Dokument
Dokument Josefa Abrháma ml. mapuje snahu Jana Kače­ra o „vzkříšení" Pavla Landovského, jímž mělo být nové nastudování jeho hry Hodinový hoteliér. Spíše než zá­znamem zkoušek divadelního představení se jeho film stává úvahou o uplynulém čase, o ceně přátelství a po­třebě posledního velkého činu.
Termíny