Pan Smith přichází

Film, Drama
Dramatem mladičkého idealisty, jenž se jako novopečený senátor ocitá zcela nepřipraven v drtivém soukolí vysoké washingtonské politiky, zasažené korupcí, režisér Frank Capra opakovaně potvrzuje renomé zastánce Ameriky Nového údělu (New Deal). Jeho tématem jsou ohrožené ideály americké demokracie, jeho archetypickým hrdinou prostý občan - „malý člověk".
Termíny