Filmová technika Zlatého věku Hollywoodu: zvuk, triky, montáž, kamera

Volný čas
Přelom 20. a 30. let minulého století znamenal pro kinematografii velký kvalitativní skok ve vývoji a zavádění nových metod a techniky. Doplnění obrazu zvukem je pochopitelně tou nejvýraznější změnou. Období Zlatého věku lze vymezit slavnou replikou Jazzového zpěváka „Moment, moment, ještě jste nic neslyšeli" a rozhlasovým použitím zvuku ve Wellesově Občanu Kaneovi. Klasický hollywoodský filmový styl je založen na „neviditelném" střihu či jinými slovy nepostřehnutelné kontinuitě narace, nicméně momenty rapidní montáže přispěly ke slávě i úspěchu mnoha filmů. Rozptýleným světlem romantizovaný obraz nebo naopak naturalistická ostrost fotografie, navozující syrovost doby krize a vedoucí až k metodě hloubky ostrosti, to jsou dva stylistické proudy filmové kamery plynoucí vedle sebe Hollywoodem 30. let. O vývoji filmové techniky bude přednášet Věroslav Hába.
Termíny