Deník ztracené

Film, Drama
Morální a sociální klima dobového Berlína, potažmo Ně­mecka vytváří kulisu příběhu padlé dívky, jímž se Pabst opět zaměřuje na kontroverzní otázku role sexu ve spo­lečnosti. Druhý s americkou herečkou Louise Brooksovou a poslední Pabstův němý film, jenž plného docenění dosáhl až téměř dvacet let po premiéře, protože v době vzniku jej přehlušila módnost zvukových filmů.
Termíny