Program otevřeného filmového vzdělávání

Volný čas
Národní filmový archiv (NFA) ve spolupráci s FAMU a obecně prospěšnou společností Free Cinema Pofiv připravují otevření celoročního filmově-vzdělávacího projektu jako platformy, která spojí úsilí roztříštěných aktivit na poli filmové výchovy a vzdělávání. Kostrou programu budou Kapitoly z dějin filmu v kině Ponrepo a praktické Filmové dílny na FAMU. Projekt se specializuje na středoškolské studenty a pedagogy, neuzavírá se však ani širší veřejnosti. Jste zvědaví, jak koncepci prověří praxe? Podrobíme kvalitu programu zátěžové zkoušce gurmánského vkusu návštěvníků LFŠ. Program bude složený ze dvou částí: „Technologické dějiny pohyblivého obrazu: od filmového pásu k digitálním médiím" Kinematografie prochází v posledních letech radikální proměnou. Dříve všudypřítomný filmový pás ustupuje digitálním formátům, které se dnes prosazují ve všech fázích produkce i distribuce. Přednáška nabídne pohled na vývoj kinematografické techniky a technologie, seznámí posluchače se základní terminologií a konečně i s tím, jaký vliv mají tyto změny na filmové umění jako takové. Součástí přednášky budou i ukázky filmových formátů a projekce 8mm a 16mm filmů. Přednášející: Matěj Strnad (FAMU, Kinoaparát.cz), František Týmal (FAMU, Kinoaparát.cz) 100 minut „Případová studie pilotního ročníku unikátních filmových dílen" Na konkrétním příkladu vývoje jednoho krátkého filmu představíme metody naší praktické výuky.
Termíny