Aniki Bóbó

Film, Rodinný film
Hraný debut Manoela de Oliveiry příhodně ilustruje doku­mentaristické tendence režisérovy rané tvorby. Ve snímku o útrapách první dětské lásky, která snadno vtáhne i do­spělého diváka, hraje klíčovou roli režisérovo rodné město Porto. Natáčením v exteriérech za užití přirozeného světla a účastí dětských neherců má Oliveira blízko k tvorbě Vitto­ria De Sicy a k dalším italským neorealistům.
Termíny