LFŠ - výstava fotografií

Výstava
Autoři Filip Beránek a Michal Buráň, studenti Atelieru reklamní fotografie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, představí na LFŠ 2013 své fotografické cykly tematizující československou architekturu za dob socialismu. Jejich práce, podobně jako jiné současné počiny na poli fotografie a historie architektury, reflektuje přehlížené období druhé poloviny 20. století. Stavby éry socialismu, mnohé velmi cenné a ve své době reagující na světové trendy Bruselského stylu nebo brutalismu, jsou velmi komplikovaně přijímány veřejností a nedostává se jim patřičné ochrany.
Termíny