Vor 2013, Náplavka Výtoň

Volný čas, Sport

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

 

Vor 2013, Náplavka Výtoň – ukázky stavby vorů, tradice plavců, historie voroplavby, středa 31. července – pátek 2. srpna 2013,  nábřeží u řeky Vltavy na Výtoni, Rašínovo nábřeží, Praha 2 – Nové MěstoLesy ČR jsou partnerem uvedené velmi zajímavé akce, jejímž cílem je si s širokou veřejností připomenout staletou vorařskou tradici na řece Vltavě.

 Hlavní organizátoři: organizace PEFC ČR a Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR.

 

 

V průběhu konání události bude přímo v místě bývalé Podskalské celnice na Výtoni kotvit vorový pramen.

 

 

Na Výtoni bude navíc během celých třech dnů probíhat pod patronací PEFC ČR prezentace lesnických firem a zajímavý program, jehož společným tématem bude dřevo coby jedinečný materiál a  obnovitelná surovina.

Účinkují

Událost je spojena se zajímavým programem:

 

 

středa 31. 7. 2013

připlutí voru, slavnostní pasování voroplavců

čtvrtek 1. 8. 2013

dřevorubecká show Martina Komárka, mistra Evropy a vicemistra světa v dřevorubeckém sportu

pátek  2. 8. 2013

splutí Šítkovského a Staromětského jezu, plavba Prahou

Kontakty

www.vor2013.cz

Termíny