Odpustková církevní slavnost Porciunkule 2013

Tradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule se uskuteční v sobotu 3. 8. 2013 od 10.00 do 17.00 h. v poutním areálu Lorety v Rumburku. Hlavním celebrantem mše svaté je páter Karel Havelka, rodák ze Šluknova, kanovník litoměřické kapituly u sv. Štěpána a farář v Žitenicích. Zároveň se uskuteční dernisáž výstavy fotografií, divadelní pohádka pro děti a koncert duchovní hudby. Odpustkovou slavnost pořádá Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk. Vstupné na slavnost je dobrovolné. Svátek Porciunkule má v Rumburku více než třistaletou tradici. „Ve městě se pořádá 328 let. Pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule prvně slavili kapucíni již z rumburského kláštera v létě roku 1685. Pro Loretu, která byla vybudována roku 1707 v těsné blízkosti kláštera a do roku 1950 spravována kapucíny, byla Porciunkule každoročně nejvýznamnější církevní slavností. Kvůli ní do Rumburku až do let 1. světové války opakovaně začátkem srpna přicházeli věřící z oblasti severních Čech a Horní Lužice,“ vysvětluje páter Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje farnosti v Rumburku a okolí. Při slavnosti Porciunkule 2013 je v rumburské Loretě od 10.00 h. připravena mše svatá, loretánská litanie a koncert duchovní hudby. V 14.00 h. se koná dernisáž výstavy „Fotografie z cest“ a setkání s P. Petrem Vacíkem, autorem černobílých snímků ze tří kontinentů. Děti se mohou od 15.00 h. těšit na loutkovou pohádku „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“ v podání divadelního sboru Spojáček z Liberce. Program slavnosti Porciunkule 2013: 10.00-11.00 h. mše svatá, hlavní celebrant P. Karel Havelka (kostel sv. Vavřince) 11.15-11.45 h. loretánská litanie a pobožnost u oltáře sv. Josefa (loretánská kaple) 14.00-15.00 h. dernisáž výstavy P. Petra Vacíka „Fotografie z cest“, fotografické ohlédnutí za cestami po třech kontinentech (ambit Lorety) 15.00-16.00 h. Tři zlaté vlasy děda Vševěda, loutková pohádka pro děti, hraje divadelní soubor Spojáček z Liberce (nádvoří nebo ambit Lorety) 16.00-16.45 h. Podještědské trio, koncert duchovní hudby (loretánská kaple)

Termíny