O čem je současná botanika

Výstava
Putovní výstava byla zahájena 18. května 2012 v Botanické zahradě Chotobuz , která je součástí Průhonického parku. A to u příležitosti Dne fascinace rostlinami, akce nově vyhlášené Evropskou organizací rostlinné biologie ‒ European Plant Science Organisation. Přes léto byla výstava k vidění v Botanické zahradě Masarykovy university v Brně. Výstava má za úkol propagovat botaniku v návaznosti na ochranu genofondu a životního prostředí. Na výstavě se můžete seznámit s vybranými problémy současné botaniky. Například s informacemi o využití Geografického informačního systému (GIS) v botanice nebo s tím, co všechno zkoumá palynologie. Také se můžete podívat, jak vzniká rekonstrukce historie krajiny a představena bude i devítisvazková encyklopedie druhů rostlin našeho území ‒ Květena České republiky. Další část výstavy se zabývá významným problémem současnosti, kterým jsou invaze nepůvodních druhů a jejich vliv na ekosystémy. Dále se budete moci dozvědět o soužití hub a rostlin – mykorhize. Výstava bude doplněna o nové informační panely, které vás seznámí s činností Unie botanických zahrad, evidencí pěstovaných rostlin na webu i expediční činnosti botanických zahrad. Na realizaci výstavy se podílejí Přírodovědná společnost (botany.cz), Botanický ústav AV ČR, Unie botanických zahrad ČR a Botanická zahrada hl. města Prahy za přispění grantu MŽP pro nevládní neziskové organizace.
Termíny