Úrovně Vědomí - prožitkový seminář

Kurzy, vzdělání, konference

 

Každý člověk žije na nějaké úrovni vědomí. Vědomí jednotlivce odráží kvalitu prožívání života. Jedinec na nízké úrovni vědomí prožívá život smutný, apatický, či život ve strachu, kdežto jedinec na vysoké úrovni vědomí prožívá dokonalost nádheru, štěstí, radost, krásu v každém okamžiku všeho, co je jeho životem.

Na kurzu prostoupíme nízkými úrovněmi vědomí, kde se lidé zbaví svých fobií, strachů, smutků, či hněvu a postoupíme do vyšších úrovní, kde účastníci zažijí stavy bezpodmínečné lásky, radosti, úplnosti, jednoty a nepopsatelný stav bytí. Součástí je výuka základů techniky Emotional Releasse.

Prožitek vyššího vědomí znamená nabytí nové zkušenosti, že život ve štěstí a harmonii existuje, je a stává se velkou motivací pro růst, konání a prožívání života a usnadňuje cestu, kterou člověk prochází.

Vědomí
Vědomí je nepopsatelné, lze však poznávat jeho rozsah.

Podstatou věcí je pozorovatel. Věc samotná je vnímána uvnitř pozorovatele, obraz, hmat i zvuk se zpracovává uvnitř na základě vnímání bytosti jako takové. Bytost, která si uvědomuje, je ve své podstatě vědomím samotným. Vědomí bytosti pak určuje jaké věci jsou a jaký prožitek z nich plyne.

Vědomí je podstatou všeho.

Lektor : Daniel Čépe
Místo : Rychnov nad Kněžnou

Více info a přihlášení na:
http://www.celostni-zdravi.cz/akce.php
(+420) 731 818 959
kancelar@celostni-zdravi.cz
Termíny