Proměny hradu Křivoklátu - program pro děti

Volný čas, Pro děti

Program Proměny hradu Křivoklátu je určen pro děti 5 – 12 let, které mají zájem dozvědět se o historii hradu a jeho proměnách zábavně-výukovou formou.


http://www.krivoklat.cz/

Programy pro děti Program se připraven interaktivně, děti si budou zkoušet stavět několik modelů hradu Křivoklátu v různých fázích jeho vývoje a dozví se, proč se Křivoklát tolikrát výrazně mění. Program připravil Národní památkový ústav v rámci projektu Památky nás baví a je zdarma.

Na program je nutné se předem objednat u pí. Svobodové, tel. 777454386, e-mail: svobodova.anna@stc.npu.cz. Sraz účastníků je v sobotu 20. 7. ve 13 hodin v Křivoklátské hradní věži Huderce (3. patro).

Termíny