1813 - Teplice - srdce Evropy

Výstava
Výstava prezenzuje rok 1813 nejen z pohledu vývoje napoleonských válek, ale také z pohledu vzniku napoleonského kultu, který se ve větší či menší intenzitě po dvě století vrací. Upozorňuje na významná jednání v Teplicích v září 1813, která předcházela dalším významným jednáním. V pozadí válečných událostí přináší výstava také pohled na život lázeňského města, upozorňuje na významné hosty a přenáší návštěvníka výstavy na velkolepé oslavy v roce 1913.
Termíny