Chaim Kočí – beseda na téma košer – kašrut

Volný čas
Chaim Kočí – předseda posvátného bratrstva Chevra kadiša.
Termíny