Galavečer italských, francouzských a českých houslí aneb Tóny letních strun

Hudba
Historické italské housle z Milána až po Neapol, francouzské z Paříže a české z Prahy zazní ve skladbách A.Vivaldiho, A.Corelliho, G.Tartiniho, N.Paganiniho, J.Williamse a dalších autorů.
Termíny