Člověk ve fotografii

Výstava
Člověk toužil už od samého počátku reprodukovat realitu kolem sebe. Výstava Člověk ve fotografii z cyklu Monarchie se zaměří na zachycování každodennosti 19. století – konkrétně mezi lety 1848 až 1918.
Termíny