Libor Kocanda - Imprese

Výstava
Tato komorní výstava Libora Kocandy, studenta Akademie výtvarných umění v Praze - ateliéru restaurování děl malířských a polychromované plastiky pod vedením prof. K. Strettiho, představí díla inspirovaná předními malíři naší historie.
Termíny