Rozvědčík Jaroslav Franěk

Výstava
Jaroslav Franěk se narodil dne 8. října 1897 V Nezabudicích. Za první světové války vstoupil k československým legiím v Rusku a společně s nimi absolvoval dlouhou „anabázi“ kolem světa zpět do vlasti. Po návratu domů vystavěl několik kilometrů od Nezabudic u řeky Berounky slavný zájezdní hostinec Rozvědčík, který se stal v době první republiky oblíbeným turistickým cílem. V té době navštěvovala hostinec právě také rodina Oty Pavla. Jaroslav Franěk se za druhé světové války aktivně zapojil do protinacistického odboje a byl v roce 1. 7. 1943 nacisty popraven. Základem výstavy se staly předměty z pozůstalosti Jaroslava Fraňka, které do té doby byly v soukromé sbírce a muzeu byly pro pamětní síň darovány. V roce 1999 získalo muzeum navíc část Fraňkovy korespondence, která obsahuje také jeho poslední dopis před popravou.
Termíny