Business Brunch® - ZÁŘÍ 2013 - Brno - Rozvoj kreativity

Kurzy, vzdělání, konference

Tvořivé myšlení firem a jejich lidí je jednou ze základních konkurenčních výhod současnosti. Potřebujeme přemýšlet, co udělat jinak a zároveň aby to mělo hodnotu. Potřebujeme stále hledat mezery či nové oblasti. Hodnotu má to, co v sobě obsahuje nejen něco nového, ale také užitečného a zároveň je to obtížně napodobitelné, protože se v daném produktu odráží silné stránky tvůrců. Je tedy kreativita dostupná jen pro omezený okruh lidí? Jak objevit tvořivost v sobě a u lidí ve firmě? Jak mohou svojí troškou přispět do mlýna? Jak vyjít za hranice svých schémat? Jaké jsou techniky rozvoje „běžné“ kreativity? Máme tu něco více než kaizeny či myšlenkové mapy?

Termíny Business Brunch®:

Brno 10.9.2013 9:00 - 11:00 HaDivadlo, ALFA pasáž, Poštovská 8D

Ostrava 12.9.2013 9:00 - 11:00

Bratislava 17.9.2013 9:00-11:00 Divadlo Malá scéna,Dostojevského rad 7

Praha 19.9.2013 9:00 - 11:00 divadlo Ponec, Husitská 899/24a

Business Brunchem Vás provede: PhDr. František Hroník

Termíny