Festival Jurt 2013

Festival Jurt 2013 - Zdravý Život si přeje přiblížit a propagovat environmentální vzdělávání, přirozený životní styl, ochranu přírody a umožnit setkání lidí podobného zaměření bez hranic. Součástí jsou i konkrétní ukázky environmentálního vzdělávání, výchovy dětí i dospělých s respektem k oběma stranám a seznámení s tradičními i novými řemesly. S našimi partnery bychom rádi propagovali spolupráci trinacionální sítě ekocenter, napomáhali setkávání lidí v příhraniční oblasti s výměnou jejich kontaktů a zkušeností. Hnací myšlenkou festivalu je mobilita – a její symbol je Jurta. A jako jsou jurty mobilní a lehce ekologicky složitelné příbytky, tak i náš festival bude mobilní ekologický a putovní. V roce 2013 vzniká v Brništi ekocentrum a to konkrétně díky projektu Šance pro zdravou budoucnost regionů Podralsko a Hornolužicko. Ambicí tohoto nově vznikajícího ekocentra je pracovat a působit na poli environmentálního vzdělávání hlavně pro oblast krajiny, ochrany životního prostředí, chápání role farmáře a zemědělce v krajině a krajinotvorby. Festival má ještě před otevřením centra široké veřejnosti přiblížit aktivity, a cíle, které ekocentrum bude dále do budoucna sledovat. V rámci tržiště řemesel dojde k představení regionálních výrobců na obou stranách státní hranice. Program celého festivalu najdete v přiloženém plakátu:-)

Termíny